Podgórskie Stowarzyszenie
Kulturalno Społeczne

„Służymy poczciwej sławie, a jako kto może,
niech ku pożytku dobra spólnego pomoże.”
Jan Kochanowski

Szanowna/y Gościu!

Samorządność to idea mówiąca, że grupy społeczne powinny same decydować o swoich sprawach i same podejmować rozstrzygnięcia w kwestiach ich dotyczących. Uznaje się, że formą praktyczną tej idei są samorządy. Jednak określenie samorządu budzi kontrowersje i nie ma jedynej definicji. Mówi się, że samorządy to instytucjonalne „byty”, które służą realizacji potrzeb w rozwiązywaniu problemów na terenie danej społeczności. Definicji jest wiele, ale i samorządów nie mało, sami niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy do ilu struktur samorządu należeliśmy, bądź należymy, np. pracowniczych, rolniczych, uczniowskich, studenckich, gminnych, powiatowych, parafialnych, wojewódzkich, spółdzielczych, organizacji pozarządowych.

Pogórze uboższe by było, gdyby 27 marca 1991 roku kilkunastu śmiałków na serio nie wzięło sobie do serca tych słów:
„Weźcie swój los w swoje ręce i czyńcie sobie i innym ziemie poddaną.”

Powstało wówczas Podgórskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne. Swe idee członkowie stowarzyszenia przekuwają w czyn poprzez: realizację interdyscyplinarnych projektów na rzecz najbliższej Ojczyzny, prowadzenie dla dzieci i młodzieży warsztatów rękodzieła artystycznego z wikliniarstwa, tkactwa, bibułkarstwa, ceramiki, kowalstwa, jak również nauki wypieku tradycyjnego chleba z mąki orkiszowej. Nadrzędną misją stowarzyszenia jest pozytywne kreowanie zjawisk kulturowych na Pogórzu, zaś mottem, słowa filozofa wszech czasów Jana Pawła II:

„ Człowiek jest wielki, nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest.
Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innym.”

Galeria

Zapewne będziemy mieli przyjemność spotkać się na drodze zawodowych, społecznych czy towarzyskich relacji, proszę zawsze o życzliwe podpowiedzi, wskazówki problemów, które wraz z Wami i dla Nas wszystkich Zarząd Podgórskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego mógłby pomyślnie rozwiązać.

Stanisław Paprota

PREZES Podgórskiego Stowarzyszenia Kulturalno Społecznego

Aktualności

Czym się zajmujemy

Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata wychowanie.

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ekologia i ochrona zwierząt.

Turystyka i krajoznawstwo.

Scroll to Top